Anna Narbona Gasull

Espai Personal

Pre-proposta – El pas del temps. Una mirada des del barri

TEMA:  El pas del temps- una mirada des del barri

Projecte de fotografia documental amb el qual vull fer un repàs dels canvis que pateix la ciutat de Barcelona amb el llarg del temps, en concret el barri de Sants. Des d’una mirada intima dels diferents espais que han anat evolucionant com els comerços de barri que encara aguanten una globalització que no s’atura i la vida de carrer, amb les xarxes de veïnes, els bars de ‘tota la vida’ i les botigues de sempre.

L’objectiu del projecte fotogràfic és mostrar com afecta la gentrificació i globalització al barri de Sants i plasmar-ho a través dels espais de socialització i petit comerç que encara resisteixen i li donen vida. La idea principal és fer-ho des d’una mirada íntima en què els protagonistes seran els espais i les persones.

Pre-proposta – Definició i disseny d’un projecte fotogràfic

Públic

TEMA:  El pas del temps- una mirada des del barri

Projecte de fotografia documental amb el qual vull fer un repàs dels canvis que pateix la ciutat de Barcelona amb el llarg del temps, en concret el barri de Sants. Des d’una mirada intima dels diferents espais que han anat evolucionant com els comerços de barri que encara aguanten una globalització que no s’atura i la vida de carrer, amb les xarxes de veïnes, els bars de ‘tota la vida’ i les botigues de sempre.

L’objectiu del projecte fotogràfic és mostrar com afecta la gentrificació i globalització al barri de Sants i plasmar-ho a través dels espais de socialització i petit comerç que encara resisteixen i li donen vida. La idea principal és fer-ho des d’una mirada íntima en què els protagonistes seran els espais i les persones quedaran en un segon pla.